Technische
JEUGDcommissie

De Technische jeugdcommissie bestaat uit:


Bestuur Jeugd Balkbrug


Technische jeugdcommissie


Activiteitencommissie


Vertrouwenspersonen


Ondersteunende functies


Maatschappelijke stage