Teams

Teamindeling

Sinds het seizoen 2016/2017 zijn de aanduidingen van de teams veranderd. De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. In plaats hiervan worden de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar) gebruikt. Sinds het seizoen 2017/2018 wordt er met aangepaste wedstrijdvormen voor pupillen gespeeld. De wedstrijdvormen zijn aangepast om zo de betrokkenheid van spelers te verhogen en jongens en meiden in een wedstrijdvorm te laten spelen die beter aansluit bij hun ontwikkelingsfase. De wedstrijdvormen bij de junioren zijn niet gewijzigd.

De jeugdspelers worden in teams ingedeeld op basis van hun geboortejaar. In overleg met de Technische Jeugdcommissie (TJC) kan hiervan worden afgeweken. Meisjes mogen 1 jaar ouder zijn.