VertrouwENspersonen

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

  1. een luisterend oor bieden;
  2. adviseren over volgacties;
  3. bijstaan tijdens gesprekken;
  4. bemiddelen;
  5. zoeken naar geschikte oplossingen;
  6. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
  7. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
  8. (preventief) voorlichting geven;

De vertrouwenspersoon bij Jeugd Balkbrug is Luuk Visscher (06-49467762).