Ondersteunende functies

Ondersteunende functies

Naast het bestuur, de commissies en de vertrouwenspersonen zijn er nog een aantal andere vrijwilligers actief die bepaalde werkzaamheden verrichten voor Jeugd Balkbrug. Mochten er vragen zijn met betrekking tot een van de volgende zaken, naam dan contact op met de genoemde contactpersonen. 

Rolanda Mussche – ledenadminstratie
e-mailadres: ledenadministratie@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 06-20661901

Tanja Bennink – materiaalbeheer
e-mailades: tanja-alfred@kpnmail.nl
telefoonnummer: 06-11480215

Eva van Broekhuizen – wedstrijdsecretariaat
e-mailadres: wedstrijdsecretariaat@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 06-14481728

Lisa Compagner – PR/communicatie/sponsoring
e-mailadres: pr@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 06-27027534

Marloes ter Burg – kleedkamer- en veldindeling
telefoonnummer: 06-23483182

vacant – scheidsrechterscoördinator