Zoekgeraakte kleding

Het kan gebeuren dat uw kind kleding verliest op het sportpark. Gevonden kleding wordt verzameld en is meestal terug te vinden in de scheidsrechterskamer.