Wedstrijden

Afgelastingen
De KNVB kan het gehele amateurvoetbal of per district afgelasten. Vanaf vrijdag 18.00 uur wordt hierover op pagina 603 van NOS teletekst bericht gedaan. Indien achter Oost een X is geplaatst dan zijn onze wedstrijden afgelast. Alle teams vallen onder de B categorie. Indien de consul het veld niet geschikt acht om te spelen dan zal de leider de spelers afbellen. De leider wordt op de hoogte gesteld door de wedstrijdsecretaris. Afgelastingen kunt u ook vinden op http://www.voetbal.nl


Aandachtspunten voor wedstrijden

  1. Als een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het van belang dat dit tijdig bij de leiding wordt doorgegeven. Bij verhindering zo snel mogelijk, bij onvoorziene omstandigheden (ziekte etc.) tot uiterlijk de samenkomsttijd van de wedstrijd;
  2. Het is bij de teams die in de rust de kleedkamer in gaan de bedoeling dat de ouders niet meegaan de kleedkamer in;
  3. Douchen is verplicht (uitzonderingen kunnen aangevraagd worden bij de leiders). Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen na de wedstrijden doucht en daarna weer in zijn gewone, droge kleding vertrekt. In de kleedkamers is het gebruik van badslippers sterk aan te raden;
  4. Draag tijdens wedstrijden geen petjes, kettinkjes, horloges en andere versieringen;.
  5. Tijdens de wedstrijden gedraagt iedere speler en ouder zich t.o.v. de scheidsrechter en tegenstander zoals een ieder zich zou moeten gedragen;
  6. Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf;
  7. Tijdens het seizoen kan aan iedereen gevraagd worden een ander team uit de nood te helpen (te weinig spelers), we verwachten dat iedereen hier aan meewerkt!
  8. Als er na een wedstrijd geen andere wedstrijd op het veld meer gespeeld wordt dan moeten de doelen (tot en met de E’tjes) en de hoekvlaggen opgeruimd worden.


Vervoer bij uitwedstrijden
Voor het vervoer bij uitwedstrijden (er wordt vertrokken vanaf het sportpark) zijn wij afhankelijk van de ouders. De leiders proberen een zo goed mogelijke vervoersregeling te treffen, ze maken een vervoerschema en in overleg kan hiervan worden afgeweken. Op die manier worden de lasten over zoveel mogelijk schouders verdeeld. Wij rekenen in ieder geval op uw medewerking.

Activiteiten en toernooien
Naast voetbalactiviteiten besteedt Jeugd Balkbrug ook veel aandacht aan allerlei andere niet voetbalgerichte activiteiten door het jaar heen. Tijdens deze nevenactiviteiten ligt het accent meer op het recreatieve, gezellige en sociale vlak. Hiermee worden de andere aspecten van het verenigingsleven benadrukt. Een aantal zeer actieve leden vormen samen de Activiteitencommissie. Zij organiseren op vele momenten in het jaar diverse activiteiten.

Alle jeugdteams wordt aan het eind van het voetbalseizoen ingeschreven op één of twee toernooien (afhankelijk van het team).