Teams

Teamindeling (2016-2017)

Sinds dit seizoen zijn de aanduidingen van de teams veranderd. De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. In plaats hiervan worden de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar) gebruikt. van junioren pupillen wordt nu gesproken van Jeugd Onder (JO)-(leeftijd):

  • A-junioren wordt JO-19
  • B-junioren wordt JO-17
  • C-junioren wordt JO-15
  • D-pupillen wordt JO-13
  • E-pupillen wordt JO-11
  • F-pupillen wordt JO-9

De jeugdspelers worden in de teams ingedeeld op basis van het geboortejaar.

Mini’s: de jongste kinderen (vanaf vijf jaar)
Teams JO-9: kinderen geboren in 2008/2009
Teams JO-11: kinderen geboren in 2006/2007
Teams JO-13: kinderen geboren in 2004/2005
Teams JO-15: kinderen geboren in 2002/2003
Teams JO-17: kinderen geboren in 2000/2001
Teams JO-19: kinderen geboren in 1998/1999

In overleg met de Technische Commissie (TC) kan hiervan worden afgeweken. Meisjes mogen 1 jaar ouder zijn.