Bestuur Jeugd Balkbrug

Notulen vergaderingen

dsc_00731

De bestuursleden:

Everard Hagedoorn (voorzitter)
telefoonnummer: 06-55274052

Tanja Bennink (materialenbeheer)
telefoonnummer: 06-11480215

Corien Braakman (notulist)
telefoonnummer: 06-54763945

Lisa Compagner (pr en communicatie)
e-mailadres: pr@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 06-27027534

Sandra Emmink (activiteitencommissie)
telefoonnummer: 06-15209362

Arjen Hekman (wedstrijdsecretariaat)
e-mailadres: wedstrijdsecretariaat@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 06-42620811

Rolanda Mussche (ledenadministratie)
e-mailadres: ledenadministratie@jeugdbalkbrug.nl
telefoonnummer: 0523-648871

Gerjan Stolte (coördinator scheidsrechterszaken)
telefoonnummer: 0523-656367

Voor de notulen van de bestuursvergadering kunt u klikken op de volgende link:

Notulen vergaderingen

 

Notulen vergaderingen

Taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden:

Voorzitter:

 • Het leiden van de vergaderingen van het jeugdbestuur en de vergaderingen van het jeugdbestuur met de jeugdleiders/trainers;
 • De belangen behartigen van het jeugdvoetbal binnen de Voetbal-Totaal vergaderingen;
 • Zorg dragen voor een jaarlijkse begroting in afstemming met de penningmeester van sc Balkbrug;
 • Optreden als woordvoerder naar buiten toe;
 • Vertegenwoordiger van het jeugdbestuur bij officiële gelegenheden;
 • Aanspreekpunt voor de leden van het jeugdbestuur en hen begeleiden/coachen waar mogelijk en noodzakelijk is en hen wijzen op hun verantwoordelijkheden;
 • Beleidsmatige wijzigingen doorvoeren in het jeugdvoetbal indien dit wenselijk dan wel noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen van reglementen/statuten of andere externe factoren;
 • Werving van jeugdleiders en of trainers.

 

Materialenbeheer:

 • Zorgt voor degelijk en voldoende trainingsmateriaal;
  Is verantwoordelijk voor het (administratief) bijhouden van de aanwezige materialen;
  Zorgt en is verantwoordelijk voor centraal punt waarop materialen bewaard en uitgegeven worden;
  Werving van jeugdleiders en of trainers.

 

Notulist:

 • Notuleert de bestuursvergaderingen en legt de daarin genomen besluiten vast;
 • Verspreiding van de notulen onder de overige bestuursleden;
 • Brengt ingekomen stukken ter kennis van de overige bestuursleden;
 • Lijst bijhouden van alle in- en uitgaande correspondentie;
 • Werving van jeugdleiders en of trainers;

 

PR/Communicatie:

 • Het beheren van de website;
 • Verantwoordelijk voor contacten met de pers (actief persbeleid);
 • Adviseren van de diverse commissies omtrent communicatie;
 • Actieve benadering van scholen (PR);
 • Draagt zorg voor de verspreiding van de belangrijkste punten uit de Officiële Mededelingen(O.M.) van de KNVB onder de jeugdleid(st)ers;
 • Verzorgen van een introductiepakket. Alle nieuwe leden krijgen bij het aanmelden eenuitgebreid introductiepakket;
 • Vastleggen (en beheren) hoe er binnen het jeugdvoetbal gecommuniceerd dient te worden(naar de leden, vrijwilligers, sponsors en pers);
 • Werving van jeugdleiders en of trainers.

 

Activiteitencommissie:

De activiteitencommissie bestaat uit vier leden en draagt zorg voor de volgende zaken:

 • Bestuurslid is aanspreekpunt van de activiteitencommissie;
 • Verantwoordelijk voor recreatie en ontspanning gedurende een voetbalseizoen;
 • Zorgt voor tijdige indiening van nieuwe wensen voor de begroting van ieder volgend jaar;
 • Verantwoordelijk voor de verantwoording van de begrotingsposten van de activiteitencommissie binnen de begroting van het Jeugdvoetbal;
 • Zorgt voor bekers en attenties bij kampioenschappen.

 

Wedstrijdsecretariaat:

 • Het verzorgen van de wedstrijdprogramma’s. Zowel competitie als vriendschappelijk;
 • Het tijdig corresponderen over deze wedstrijdprogramma’s met de betrokken trainer(s)en/of leid(st)er(s);
 • Het op een gestructureerde manier laten verlopen van de wedstrijddagen;
 • Het indelen van de kleedkamers en de velden;
 • Het onderhouden van contacten met de KNVB daar waar het gaat omcompetitiewedstrijden en bekerwedstrijden;
 • Het verzorgen van de publicaties m.b.t. de wedstrijden, afgelastingen en dit op de bekendeplaats;
 • Opstellen van oefenprogrammawedstrijden;
 • Regelen van sporthal voor die groepen die in de winterperiode in de zaal trainen;
 • Opstellen van een schema m.b.t. de trainingstijden;
 • Opstellen van een schema voor het vervoer bij uitwedstrijden;
 • Werving van jeugdleiders en of trainers;
 • Aanspreekpunt technische zaken.

 

Ledenadministratie:

 • Verzorgt de ledenadministratie;
 • Verzorgt de correspondentie van de nieuwe leden naar de moederverenigingen en de penningmeester;
 • Verzorgt de correspondentie met leden, andere verenigingen en de KNVB (waaronder het doorsturen van wedstrijdwijzigingen);
 • Werving van jeugdleiders en of trainers;
 • Regelt pasfoto’s voor spelerspassen.

 

Coördinator scheidsrechterszaken:

 • Zorgt voor scheidsrechters op wedstrijddagen;
 • Enthousiasmeert leden voor het leiden van wedstrijden;
 • Promoot voetbalarbitrage in het algemeen;
 • Zorgt voor acceptabel spelregelkennis bij de scheidsrechters en overige belangstellenden;
 • Organiseert scheidsrechtersopleidingen voor leden;
 • Stimuleert het volgen van scheidsrechtersopleidingen;
 • Organiseert spelregelbijeenkomsten voor zover daar aanleiding of behoefte voor is;
 • Adviseert (gevraagd of ongevraagd) het jeugdbestuur over scheidsrechterszaken in het algemeen en specifieke gebeurtenissen op arbitragegebied;
 • Werving van jeugdleiders en of trainers.
Het jeugdbestuur is gezamenlijk verantwoording verschuldigd aan de besturen van V.V. Avereest en S.C. Balkbrug.

Geef een reactie